fbpx

LASTEST ARTICLES

ขนาดรูป (1)
ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน ep 2
หากสามีชาวต่างชาติสนใจซื้อที่ดินในประเทศไทย สามีชาวต่างชาติสามารถทำได้หรือไม่? เดิมประเทศไทยเคยให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเคยผูกพัน แต่ภายหลังจากที่ประเทศไทยบอกเลิกสนธิสัญญากับต่างชาติไปเมื่อประมาณปี...
ขนาดรูป
ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน ep.1
ที่ดิน ยังคงเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และเป็นที่นิยม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้กับผู้ครอบครองแล้ว มูลค่าของที่ดินมักมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้น และทำกำไรให้กับผู้ครอบครองด้วย แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ในไทย...
Untitled design (6)
พินัยกรรม กรรมของทายาท – EP 4
ใน พินัยกรรม กรรมของทายาท – EP 3 ได้อธิบายแบบพินัยกรรมธรรมดาทั้งตอน เพราะเป็นแบบที่ได้รับความนิยมที่สุด แต่ในกฎหมายไทย ยังมีแบบพินัยกรรมกำหนดอีก 2 รูปแบบ ดังนี้ แบบพินัยกรรม(ลับ) คือ ผู้ทำพินัยกรรมประสงค์ให้เป็นเอกสารลับ...
Untitled design (7)
พินัยกรรม กรรมของทายาท - EP 3
นอกจากพินัยกรรม แบบการเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ แบบพินัยกรรมฝ่ายเมือง ที่ได้กล่าวถึงไว้ใน พินัยกรรม กรรมของทายาท – EP 2 ยังมีแบบพินัยกรรมตามกฎหมายไทยรูปแบบอื่นอีก ดังนี้ แบบพินัยกรรมธรรมดา คือ แบบพินัยกรรมที่ไม่ใช่การเขียนด้วยผู้ทำพินัยกรรมเองทั้งฉบับ...
1 2 3